Chrám štyroch veží a koniec Dávnoveku

Vo Veľkej vojne zahynulo mnoho obyvateľov Krajiny Ray. Najväčšie straty na životoch utrpeli noryani. V jednotlivých bitkách padli takmer všetci noryanskí princovia. Avšak aj nemálo trpaslíkov a andoriánov, aquarov, whuppov a Belyjiných stvorení odovzdalo svoje životy Cherovi. Deti Prvých zvíťazili za cenu veľkých strát a bolesti, ktorá im vsiakla do sŕdc a smútkom zastrela ich mysle. Read the rest of this entry »

Veľká vojna Dávnoveku

Strigôň na čele obrovskej armády svojich kreatúr porážal Deti vetra v jednej bitke za druhou. Hoci ho meč v ruke veľmi pálil, držal ho mocne a ničil ním všetko vôkol seba. Vojna trvala už veľmi dlho a noryanov zostala len hŕstka. Temná armáda ich zatlačila celkom do stredu Centrálnej plošiny, kde sa do nebies týčil Kryštál života. Nadišla posledná bitka, ktorá sa mala stať absolútnym víťazstvom Strigôňa. Read the rest of this entry »

Stvorenie Čarovného meča

Trpaslíci kopali tak hlboko, až sa dostali do najhlbšej časti Podzemia, kde bol Ohňom večnosti sputnaný Temnopán, ktorý sa tým vyslobodil. Prenikol medzi kopáčov, lžami a intrigami mnohým z nich otrávil mysle až vyvolal v Podzemnom kráľovstve vzburu. Mnoho trpaslíkov zaslepených chamtivosťou vstúpilo do jeho služieb. Vyvolaná vzbura rozvrátila Podzemie, klany, rodiny. Read the rest of this entry »

Na počiatku Dávnoveku

Vody opadli a uprostred nich sa odkryla súš, ktorej povrch sa zazelenal množstvom nových rastlín. Uprostred súše vyrástli tri mocné a vysoké stromy. Stvoriteľkina myšlienka vsiakla cez ich korene do ich kmeňov a splynula s ich miazgou. Stromy sa zaodiali do krištáľových listov a zakvitli perleťovými kvetmi. Zažiarili ostrým svetlom a ožili. Ich koruny sa navzájom preplietli, ich kmene sa objali, ich korene zrástli. Read the rest of this entry »